Съобщение за сесия на ОБС - Аксаково на 29.07.2015г.На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам LХІ-ва сесия сесия на Общински съвет – Аксаково на 29.07.2015г. от 16:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2, във връзка с писмо, изх.№ 413/02.07.2015г. от Директора на ЦСМП – Варна, относно: Вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на имот – частна общинска собственост на Министерство на здравеопазването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.