Проект за Дневен ред за LVI - та сесия на ОбС - Аксаково на 25.03.2015г.

На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам L-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 25.03.2015г. от 16:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Покана № РД-15-0800-31/09.03.2015г. на Областен управител на област с административен център – Варна, относно: Даване мандат на представителя на Община Аксаково в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, Варна за представяне на позиция и гласуване по обявения дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/

/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.