Съобщение за заседания на П.К.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


1. На 18.02.2015г. от 16:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния


ДНЕВЕН РЕД:


2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-71/17.02.2015г., относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на Община Аксаково.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                    /СВ. ДОБРЕВА/

/нд


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.