Проект за Дневен ред за ХLІХ-та сесия на ОБС - Аксаково на 20.11.2014г.



На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХLІХ-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 20.11.2014г. от 13:30 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Покана № РД-14-0415-91(2)/10.11.2014г. на Областен управител на област с административен център – Варна, относно: Даване мандат на представителя на Община Аксаково в Общото събрание на Асоциацията по В и К в област Варна за представяне на позиция и гласуване по обявения дневен ред.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

                                                   /СВ. ДОБРЕВА/   

 

 

/нд

 

 

 

 

 

 

 

 






Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.