Съобщение за заседание на Председателски съвет на 28.10.2014г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На 28.10.2014г. от 16:00 часа  ще се проведе Председателски съвет в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Писмо от Окръжен съд - Варна с вх.№ ОБС-9500-425/18.07.2014г., относно: Избор на съдебни заседатели от Община Аксаково.

2. Мотивиран доклад с вх.№ ОБС-9500-602/23.10.2014г., относно: Решение за определяне на концесионер на публична услуга за обществен превоз на пътници с автобуси по транспортната схема на Община Аксаково, част от транспортната схема на област с административен център – гр.Варна.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-587/09.10.2014г., относно: Одобряване на Допълнително споразумение към Договор № 289/05.11.2012 г., сключен между Община Аксаково и „Екоколект”АД за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Аксаково.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                     /СВ. ДОБРЕВА/

 

 

/нд

 

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.