Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчкаОБЩИНА АКСАКОВО

Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

с предмет:

 

„ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВАРНА“, ВКЛ.: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ДОСТАВКА НА ПОРТАТИВЕН ГАЗОАНАЛИЗАТОР”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕР ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ”

 

 

Публикувано: 24 юли 2014г.

Валидно до: петък 25 юли 2014г., 10.00 ч.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Аксаково, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява средствата за масово осведомяване и участникът в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВАРНА“, ВКЛ.: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ДОСТАВКА НА ПОРТАТИВЕН ГАЗОАНАЛИЗАТОР”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕР ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ”, по проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С004, че ценовите оферти на участниците в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на петък 25 юли 2014г., 10.00 ч. в административната сграда на Община Аксаково, находяща се на ул. “Г. Петлешев” №58б, ет. 2, Заседателна зала.

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.