Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили и контейнери за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци по обособени позиции (ОП)“: 

ОБЩИНА АКСАКОВО

ИНФОРМАЦИЯ

за проведена открита процедура и възложена поръчка с предмет:

„Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили и контейнери за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци по обособени позиции (ОП)“: ОП № 1 „Доставка контейнери за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци” и ОП № 2 „Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили”

По проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №   DIR-5112122-С004.

 

Кратко описание на поръчката:

ОП № 1 „Доставка контейнери за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци” – Доставка на 732 броя контейнериподвижни, с вместимост 1,1 куб.м,  с тъмно зелен цвят, от полиетилен висока плътност (HDPE) за разделно събиране на „зелените“ отпадъци в регион Варна – общините Варна, Аксаково и Белослав.

ОП № 2 „Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили” – Доставка на 4 броя оранжеви сметоизвозващи автомобила със сметоизвозваща надстройка с общ полезен обем 16 +2м3. Повдигач на контейнери с възможност за повдигане на един 1100л. контейнер.

 

Подадени са общо 8 броя оферти – по 4 броя за всяка обособена позиция.

 

Наименование на избраните изпълнители:

1.     „МиМ ФРУТ“ ООД, гр. Баня – по ОП № 1 „Доставка контейнери за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци”

2.     „Булсервиз“ ООД, гр. Бургас – по ОП № 2 „Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили”

 

Обща стойност на поръчката:

1.     283 284,00 /двеста осемдесет и три хиляди двеста осемдесет и четири/ лева – по ОП № 1 „Доставка контейнери за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци”

2.     795 496,00 /седемстотин деветдесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест/ лева – по ОП № 2 „Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили”.

 

Срок за изпълнение (индикативен):

1.     По график през периода 01.10.2014г. – 30.11.2014г.  – по ОП № 1 „Доставка контейнери за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци”

2.     По график през периода 01.11.2014г. – 30.11.2014г. – по ОП № 2 „Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили”

 

 

За подробна информация за възложената поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00237-2013-0016.

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.