Съобщение за отваряне на ценово оферта за обществена поръчка - ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВАРНА ”, ВКЛЮЧВАЩА 10 /ДЕСЕТ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ОП) 

ОБЩИНА АКСАКОВО

Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

с предмет:

 

 

„ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВАРНА ”,

включваща 10 /десет/обособени позиции (ОП)

 

 

Публикувано:28.03.2014г.

Валидно до: понеделник 31 март 2014г., 14.00 ч.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Аксаково, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява средствата за масовоосведомяване и участникът в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВАРНА”, включваща 10 /десет/ обособени позиции,по проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“,с договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С004, че ценовите оферти на участниците в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 31 март 2014г. (понеделник), 14.00 ч. в административната сграда на Община Аксаково, находяща се на ул. “Г. Петлешев”№58б, ет. 2, Заседателна зала.Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.