Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили и контейнери за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци по обособени позиции (ОП)


ОБЩИНА АКСАКОВО

Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

с предмет:

 

„Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили и контейнери  за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци по обособени позиции (ОП)

ОП № 1 „Доставка контейнери за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци”

ОП №2 „Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили”

 

 

Публикувано: четвъртък 13 февруари 2014г.

Валидно до: понеделник 17 февруари 2014г., 09.00 ч.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Аксаково, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява средствата за масово осведомяване и участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили и контейнери  за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци по обособени позиции (ОП)

ОП № 1 „Доставка контейнери за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци”  

ОП №2 „Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили”

по проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №   DIR-5112122-С004, че ценовите оферти на участниците в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 17 февруари 2014г. (понеделник), 09.00 ч.  в административната сграда на Община Аксаково, находяща се на ул. “Г. Петлешев” №58б, ет. 2, Заседателна зала.Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.