Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Избор на изпълнител на дейности по експлотация на „Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав

ОБЩИНА АКСАКОВО

ИНФОРМАЦИЯ

за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

 „Избор на изпълнител на дейности по експлоaтация на „Регионално  депо за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови, строителни и зелени)”

По проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №   DIR-5112122-С004.

 

Със Заповед – решение № 993/ 20.12.2013г. на Зам.-кмет на Община Аксаково – Възложител съгласно Заповед № 65/03.02.2012г. е прекратена обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на дейности по експлотация на „Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови, строителни и зелени)”, открита с Решение № 867/22.11.2013г. на Възложителя.

 

 

За детайлна информация и достъп до Решението за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00237-2013-0018.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.