Съобщение за XХХV-та сесия на Общински съвет – АксаковоНа основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.25, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Аксаково свиквам XХХV-та сесия на Общински съвет –Аксаково на 17.12.2013г. от 16:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2, във връзка с издаване на запис на заповед от община Аксаково в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по проект с Ид. № 37/3/3220228- „Ремонт и подобряване на сградата на Народно читалище „Просвета - 1905” в гр.Аксаково”, по мярка 322„Обновяване и развитие на населените места” на ПРСР.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ……………….......

          /СВ. ДОБРЕВА/   Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.