Съобщение

 


На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.25, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Аксаково свиквам XХVІ-та сесия на Общински съвет – Аксаково на 05.06.2013г. от 16:30 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3 в стая № 2, във връзка с приемане на Решение за изменение на Решение № 13.1./23.07.2012г., прието с Протокол № 13/23.07.2012г., съгласно изискване на Държавен фонд „Земеделие” свързано с оценка на проект „Ремонт и подобряване на сградата на Народно читалище „Просвета – 1905” подаден към СНЦ „МИГ Девня – Аксаково” с № 001-322/2012-1 от 31.07.2012г.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

          /СВ. ДОБРЕВА/   

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.