Отваряне на ценови оферти за обществена поръчка - Текущ одит на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“


 

ОБЩИНА АКСАКОВО

Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

с предмет:

 

 

„Текущ одит на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“

 

 

Публикувано:08.02.2013г.

Валидно до: вторник 12 февруари 2013г., 10.00 ч.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Аксаково, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява средствата за масово осведомяване и участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Текущ одит на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“ по проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №   DIR-5112122-С004, че ценовите оферти на участниците в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 12 февруари 2013г. (вторник), 10.00 ч.       в административната сграда на Община Аксаково, находяща се на ул. “Г. Петлешев” №58б, ет. 2, Заседателна зала.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.