Информация за проведена открита процедура за техническа помощ
ОБЩИНА АКСАКОВО

ИНФОРМАЦИЯ

за проведена открита процедура и възложена поръчка с предмет:

„Техническа помощ за управление на проект за изграждане на регионален център             за управление на отпадъците в регион Варна”

По проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №   DIR-5112122-С004.

 

Кратко описание на поръчката: Техническа помощ за ЗИП за управление на проекта, както и оказване на Възложителя на експертни услуги, свързани с организирането, документирането, изпълнението, контролирането и отчитането на дейностите по изпълнение на проекта на всички етапи – от възлагането на поръчките до въвеждането в експлоатация на обектите и възстановяването на разходите от Управляващия орган на ОПОС.

 

Подадени са 4 броя оферти.

 

Наименование на избрания изпълнител: Обединение „СПК-ППМ“, гр. Шумен.

 

Стойност на поръчката: 222 001лв без вкл. ДДС.

 

Срок за изпълнение (индикативен): 36 месеца.

 

За подробна информация за възложената поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00237-2012-0017.
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.