Съобщение за отваряне на ценови оферти - Техническа помощ за управление на проект за изграждане на регионален център за управление на отпадъците в регион ВарнаОБЩИНА АКСАКОВО

Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

с предмет:

 

„Техническа помощ за управление на проект за изграждане на регионален център             за управление на отпадъците в регион Варна”

 

 

Публикувано: 06.12. 2012г.

Валидно до: понеделник 10 декември 2012г., 14.00 ч.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Община Аксаково, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява средствата за масово осведомяване и участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Техническа помощ за управление на проект за изграждане на регионален център за управление на отпадъците в регион Варна” по проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С004, че ценовите оферти на участниците в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на   10 декември 2012г. (понеделник), 14.00 ч. в административната сграда на Община Аксаково, находяща се на ул. “Г. Петлешев” №58б, ет. 2, Заседателна зала.

 

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.