Удължаване на срок за подаване оферти за строителствоОБЩИНА АКСАКОВО

 

КОРЕКЦИЯ НА ОБЯВЛЕНИЕ

 

                С оглед осигуряване на законосъобразност на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” и осигуряване възможност за своевременно подаване на оферти за участие на всички закупили документация за участие, и на основание чл. 27а, ал.8 т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е издадена Заповед – решение на Зам.-кмета на община Аксаково-Възложител, съгласно Заповед №65/03.02.2012г., за промяна в публикуваното в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки обявление за поръчка под №00237-2012-0020 от дата 05.10.2012г. с предмет: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”, като се променят  датата за подаване на оферти и датата за отваряне на оферти, а именно:

 

Оферти се подават до 17/12/2012г., 16:30 часа

Офертите ще бъдат отворени на 18.12.2012 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Аксаково

 

За подробна информация и достъп до Решението за промяна, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00237-2012-0020

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.