Отчет на бюджета към 31.12.2017г
О Б Щ И Н А   А К С А К О В О, О Б Л А С Т    В А Р Н А
 
 
 
П О К А Н А
 

 

за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от  Европейския съюз на Община Аксаково за 2017 год.

 

 

 

 

Председателят на Общински съвет - Аксаково, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Аксаково, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички, които ползват услуги на територията на общината за обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от  Европейския съюз на Община Аксаково за 2017 год.

 


Публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от  Европейския съюз на Община Аксаково за 2017 год. ще се проведе в гр.Аксаково – 17,00 ч. на 07.08.2018г. в сградата на Център за подкрепа за личностно развитие – пленарна зала.

                                                        


Материали за отчета за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от  Европейския съюз на Община Аксаково за 2017 год.


      

 


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

СВЕТЛАНА ДОБРЕВА

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.