Баланси 2017


 1. Баланси 2017 - Текуща страница
 2. Месечни Отчети 2021г.
 3. Проекто-бюджет 2021
 4. Отчети 2020г.
 5. Архив 2013г
 6. Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Аксаково за 2019 год.
 7. Бюджетна прогноза 2021-2023 първи етап
 8. Бюджет 2020г. на Община Аксаково
 9. Архив 2019г
 10. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2018г.
 11. Бюджетна прогноза 2020-2022 втори етап
 12. Публично обсъждане отчет на бюджета за 2018г
 13. Тримесечни отчети 2019
 14. Баланс 2019
 15. Публично обсъждане безлихвен заем 2019г
 16. Архив 2018г
 17. Отчети 2019г.
 18. Бюджетна прогноза 2020-2022 първи етап
 19. Бюджет на Община Аксаково за 2019г
 20. Бюджетна прогноза 2019-2021 - втори етап
 21. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2017г
 22. Бюджетна прогноза 2019-2021 първи етап
 23. Отчети 2018г.
 24. Годишен отчет за изпълнение на бюджет 2017г - приет от ОбС
 25. Бюджетна прогноза 2018-2020 ІI етап
 26. Архив 2015г.
 27. Тримесечни отчети 2017
 28. Отчети 2017г.
 29. Бюджетна прогноза 2018-2020 І етап
 30. Бюджет на Община Аксаково 2017г
 31. Покана за публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Аксаково за 2017 год.
 32. Отчет на бюджета на Община Аксаково за 2016г.
 33. Проекто-бюджет 2019г. на Община Аксаково
 34. Баланс 2018
 35. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2016г
 36. Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на Община Аксаково II етап
 37. Тримесечни отчети 2018
 38. Отчет на бюджета към 31.12.2017г
 39. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2015г
 40. Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Аксаково за 2015г.
 41. Покана за публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Аксаково за 2016г.
 42. Архив 2014г.
 43. Бюджетна процедура за 2017г. на община Аксаково
 44. Бюджет на Община Аксаково 2016г
 45. il
 46. Отчет за касово изпълнение на община Аксаково към 30.06.2015г.
 47. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2014г
 48. Актуализирана бюджетна прогноза 2016-2018г. ІІ етап
 49. Съобщение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково
 50. Покана за публично обсъждане
 51. Месечен отчет
 52. Информация годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Аксаково за 2014г.
 53. Месечен отчет
 54. Месечен отчет
 55. Месечен отчет
 56. Месечен отчет
 57. Архив 2017г
 58. Бюджет на Община Акскаово за 2018г.
 59. Актуализирана бюджетна прогноза 2015-2017г
 60. Отчет на бюджета м.06.2014
 61. Месечен отчет
 62. Месечен отчет
 63. Месечен отчет
 64. Месечен отчет
 65. Месечен отчет
 66. Месечен отчет
 67. Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2019г. приет от Общински съвет Аксаково
 68. Заверен годишен финансов отчет на община Аксаково за 2019г.
 69. Баланс 2020
 70. Тримесечни отчети 2020
 71. Бюджетна прогноза 2021-2023 втори етап
 72. Архив 2020г
 73. Проекто-бюджет 2020 за публично обсъждане

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития