Покана за публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Аксаково за 2016г.

О Б Щ И Н А А К С А К О В О, О Б Л А С Т В А Р Н А

П О К А Н А

за публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Аксаково за 2016 год.

Кметът на Община Аксаково, на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Аксаково, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички, които ползват услуги на територията на общината за обсъждане на проекто-бюджета за 2016г.

Публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2016г., ще се проведе на 30.11.2015г. в:

- гр. Аксаково, сградата на Общински детски комплекс - 17:00 ч.

Материалите по публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2016г. ще бъдат публикувани на сайта на Община Аксаково.КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.