Местност „Старите лозя”

Местност „Старите лозя” - №79.528, №79.529, №79.530, №79.531. №79.597
15.06.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс  (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти(ПНИ) на местност „Старите лозя”, КР 79, землище с. Слънчево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Стоян Димитров Гайдов(записани като собственици на стари имоти №№235, 340 и 373 по ПКП) и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, относно: - новообразуван имот с...

Местност „Старите лозя” - №№500.396 и 500.505
07.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс/обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се Христо Христов, Петранка Маркова и всички заинтересувани лица, че са издадени заповеди №№229 и 230 от 09.12.2019 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, за възстановяване на новообразувани  имоти  №№500.396 и 500.505, по ПНИ на местност...

Местност „Старите лозя” - №500.505
13.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Христо Ангелов Илиев/като собственици на стар имот №443 по ПКП/ и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, относно новообразуван  имот №500.505,  включващ част от имот №501.43 по помощния план на...

Местност „Старите лозя” - №500.396
13.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Христо Ангелов Илиев/като собственици на стар имот №443 по ПКП/ и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, относно новообразуван  имот №500.396, включващ: - част от имот №501.32 по помощния план на...

Местност „Старите лозя” - №500.370
13.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Христо Ангелов Илиев/като собственици на стар имот №338 по ПКП/, наследниците на Рада Стефанова Чардаклиева/като собственици на стар имот №330 по ПКП/, наследниците на Коста Апостолов Ангелов/като собственици на стар имот №362 по ПКП/,  Иван Алексиев и всички заинтересувани...

Местност „Старите лозя” -№500.521
07.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Рада Стефанова Чардаклиева и всички заинтересувани лица, че е издадена заповед № 164 от 09.10.2019 г.  на В.И.Д.Кмет на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, за възстановяване на част от новообразуван  имот №500.521, , по...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.