Назначаване на Общинска избирателна комисия в община Аксаково

R 20:49:00 10-08-2011
MH2048IR.042
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 154-ПВР/МИ

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
номер 154-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Аксаково, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за  общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Постъпило е предложение от кмета на община Аксаково, област Варна, от 05.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. номер ОИК-37 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г.
Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Аксаково.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква "а" от ДР на Изборния кодекс и Решение номер 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Аксаково, Варненска област, в състав от 17 членове, както следва :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлиян Гюров Гюров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Йорданова Стоева
СЕКРЕТАР: Ирина Иванова Добрева
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Цвяткова Стоянова
Веси Иванова Стоянова
Нина Атанасова Димитрова
Гошо Венчев Якимов
Христина Любомирова Манолова
Валя Маринова Димитрова
Таня Савова Стефанова
Димитър Янков Димитров
Даниела Димитрова Гецева
Орхан Хюсейн Хасан
Силвия Александрова Михайлова
Живка Иванова Иванова
Вярка Андонова Жекова
Нели Стоянова Куклева

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.
3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен
съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.