Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова.

Повече информация

17.05.2022
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното: От 23.05 до 28. 05. 2022 г. В периода от залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на райони в гр. Аксаково , гр. Игнатиево и с. Слънчево С препарат PERME PLUS при разходна норма 400 – 800...