Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова.

Повече информация


26.11.2021
  Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че автобусни карти за учебната 2021 г./2022 г. за ученици от езикови, професионални и профилирани паралелки и специализирани училища и студенти редовно обучение, както и за пенсионери, навършили  68 г. с постоянен адрес в населените места на територията на Община Аксаково, за месец декември, ще се продават, както следва:   Гр. Аксаково:   В периода от 29.11.2021г. до 03.12.2021г. /вкл./, в пункта за продажба на карти...