Местност ”Припешки тераси” - №10.102, 10.216 и 10.219

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

С писма, върнати като неполучени, с изх.№ УТ 70.1-14/1/22.02.2013г. и повторно с изх.№УТ 70.1-14/2/11.04.2013г., на Теменужка Асенова Пеева, с адрес: гр.Варна, ул. „Болгоград”, №8, вх.А, ет.1, ап.1 и на Румен Желязков Пеев, с адрес:гр.Варна, ул. „Болгоград”, №8, вх.А, ет.1, ап.1 е съобщено, че във връзка със заявление с вх.№УТ 70.1-14/09.08.2012г., подадено от Иринка Кирилова Павлова, с искане за отразяване промени в план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Припешки тераси”, землище с.Припек, община Аксаково, област Варна, в частта относно имот №10.102, 10.216 и 10.219 е гледан проекта на заседание на комисията по §4к, ал.12 от ПЗР ЗСПЗЗ, провело се на 07.12.2012г. 

Комисията няма забележки по техническата част и оформлението на проекта.

Изменението попада под разпоредбите на §4к, ал.8, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта, който се намира на ет.4, ст.2 в сградата на община Аксаково, област Варна.

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

 

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТ

 

 

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.