Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „КУМ ТЕПЕ”, КР501, землище гр.Аксаково, община Аксаково.№501.1398

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР49, землище гр.Аксаково, община Аксаково.№49.515

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР49, землище гр.Аксаково, община Аксаково.№49.25

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР49, землище гр.Аксаково, община Аксаково.№49.186

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР49, землище гр.Аксаково, община Аксаково.№49.180

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР49, землище гр.Аксаково, община Аксаково.

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административно производство по прилагане плана нановообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Сухата чешма” част от С.О.”Могилите”, КР504, землище с. Кичево, община Аксаково.

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на заинтересуваните лица, че е започнало административно производство по трансформиране правото наползване в право на собственост за имот с пл.№432, местност „Доброглед”,землище с.Доброглед включен в околовръстния полигон на С.О.”Доброгледски лозя”,землище с.Доброглед, община Аксаково, област Варна

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наместност "Ментеше",КР 49, землище гр.Аксаково, община Аксаково


Начало
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.