Публични регистри

Дата на публикуване: 04.07.2022 11:05
Публични регистриОбщинска собственост:

Разпоредителни сделки

Временни разрешения

Категоризация

Таксита

Регистър Минерални води: 

Регистър на разрешителните за водовземане от минерални води

Регистър на съоръженията в находищата на минерални води 


Регистър на озеленените площи

Публичен регистър на разрешения за строеж

Публичен регистър на взети решения на ОбС-Аксаково за допускане до ПУП

Публичен регистър на заповеди за допускане до ПУП

Публичен регистър на решения на ОБС за одобряване на ПУП

Публичeн регистър на въведените в експлоатация строежи

Регистър заповеди за одобряване на ПУП

Регистър на минималните помощи на Община Аксаково

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.21, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ИМОТИТЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ОТЧУЖДАВАНЕ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ НУЖДИ
Наименование Брой тегления
Публичен регистър на разрешенията за строеж към 04.07.2022 173 Изтегли документ с име "Публичен регистър на разрешенията за строеж към 04.07.2022"
Публичен регистър на решения на ОБС за одобряване на ПУП 203 Изтегли документ с име "Публичен регистър на решения на ОБС за одобряване на ПУП"
публичен регистър на взети решения на ОбС за допускане до ПУП 170 Изтегли документ с име "публичен регистър на взети решения на ОбС за допускане до ПУП"
Публичен регистър на заповеди за допускане до ПУП 234 Изтегли документ с име "Публичен регистър на заповеди за допускане до ПУП"
Публичен регистър въвеждане в експлоатация 193 Изтегли документ с име "Публичен регистър въвеждане в експлоатация"
Публичен регистър заповеди за одобряване на ПУП 178 Изтегли документ с име "Публичен регистър заповеди за одобряване на ПУП"
Публичен регистър разрешения за строеж 100122 503 Изтегли документ с име "Публичен регистър разрешения за строеж 100122"
РАзрешения за строеж 04.01.2022.pdf 588 Изтегли документ с име "РАзрешения за строеж 04.01.2022.pdf"
Регистър на минималните помощи 07.2021 845 Изтегли документ с име "Регистър на минималните помощи 07.2021"
1. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ОТЧУЖДАВАНЕ 659 Изтегли документ с име "1. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ОТЧУЖДАВАНЕ"

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития