Туризъм

Дата на публикуване: 17.04.2021 21:45
Предвид близостта на Община Аксаково с атрактивните туристически летни курортни комплекси край морето: „Св.Св. Константин и Елена”, „Златни пясъци” и „Албена”, са налице реални условия за развитие на селски, ловен и спортен туризъм.
В територията на общината влизат част от Природен парк „Златни пясъци”, Природен парк „Побити камъни” и местността ”Батова”.

Природен парк „ Златни пясъци”

Паркът се намира на 17км. северно от град Варна и е в непосредствена близост до курортния комплекс "Златни Пясъци".
Обявен е за защитена природна територия през 1943г. , а площта му е 1320 ха. Общата дължина е 9,2 км., а средната ширина - 1,2 км.
Съгласно критериите на Световния съюз за защита на природата (IUCN) паркът е поставен в пета категория защитени територии. Горските масиви на природния парк следват крайбрежната линия и обграждат курортния комплекс " Златни Пясъци".
На територията на парка растат естествени широколистни гори от цер, благун, космат дъб, келяв габър и други. Под защита са 20 редки и застрашени от изчезване растителни вида (снежно кокиче, кавказка иглика, орхидеи и др.) 70 вида птици ( обикновен мишелов, голям ястреб, черешарка, авлига и др.) и 25 вида бозайници ( сърна, дива свиня, язовец и др.).

Аладжа манастир


Скалният Аладжа манастир се намира само на няколко километра от морските курорти Ривиера и Златни Пясъци и е част от националния парк Златни Пясъци. Разстоянието от Варна е 16 км.
Името на Аладжа манастир идва от турската дума за пъстър (“аладжа”), вероятно заради ярките цветове на стенните рисунки, датиращи още от ранното Средновековие. Данните за ранната история на манастира са съвсем малко и несигурни. Все пак, според историци, примитивни монашески килии са били направени и заселени още през 4-ти век. Сведения от старохристиянски писатели сочат, че християнството в околностите на Одесос било разпространено още през втората половина на I в. Позовавайки се на тези източници някои считат, че в скритите скални помещения древните християни са можели необезпокоявано да изпълняват своите религиозни обреди. Първите археологически материали се отнасят към ранновизантийската епоха – монети от времето на Константин (4-ти век) и Юстиниан (5-ти век), както и няколко керамични парчета, намерени при разчистването на насипа пред скалата. Тези оскъдни материали все още не дават достатъчно основания да се твърди, че по това време манастирът вече е съществувал. По-вероятно е пещерите да са били използувани за жилища на бедното население или убежища по време на варварски нападения - обитаването на подобни скални помещения е било характерно за крайбрежната част на Североизточна България. Доказано е, че манастира е придобил своя завършен вид през 12 век.
Монашеските килии, общите помещения и параклисите, издълбани директно във варовиковите скали и разположени на две нива над земята, са свързани посредством външно стълбище. На долния етаж са били разположени стаите на монасите, общите части (кухня, дневна) и малка църква, докато горния е бил изцяло предназначен за параклиса. За съжаление, днес е запазена само малка част от тогавашните стенописи (повечето от тях са в параклиса), но усещането от посещението на изкопания в отвесните скали високо над земята манастир е незабравимо. Аладжа манастир е обявен за паметник на културата, има и малък музей на двора. На няколкостотин метра е разположен и подобен манастирски комплекс, наречен Катакомбите. Той има подобни история и архитектура, но запазените му останки са далеч по-малко.

Природен парк „Побити камъни”


''Побити камъни'' се намират на около 20 км западно от Варна и са обявени за природна забележителност още през 1937 г. Най-характерното за тях са многобройните варовикови колони с неправилна, цилиндрична или конусовидна форма, разположени атрактивно върху пясъчна повърхност. Колоните са разпръснати върху площ от около 70 км2 и са обособени в 14 групи. Сред тях най-известната и посещавана от туристи е групата „Център-Юг”. Този уникален природен феномен е предмет на наблюдения и изследвания повече от 175 години като загадката за неговото образуване все още не е разрешена и към момента за произхода на каменните колони са известни над 10 хипотези. Най-актуална и считана за най-научно обоснована е хипотезата, че колоните са образувани вследствие отлагане (седиментация) на микробиален карбонат, по модела на мини атолите.

Местност “Батова”Mестността “Батова” представлява горски масив, който приютява редки растителни и животински видове, включени в Червената книга на България, а някои са от европейско природозащитно значение. Местността разполага с няколко хижи за отдих. В местността има възможност да се изграждат къмпинги, бази за спорт, конна езда, голф игрища, спортен риболов, колотуризъм, екопътеки.
Ежегодно в местността се организират събори за надпяване и надиграване, които събират хора от целият регион.

Черноморско крайбрежие


В този район община Аксаково има излаз на море от 4 км плажна ивица.
На територията на Община Аксаково са разположени едни от най-големите и красиви язовири, които се намират в близост до селата Любен Каравелово, Засмяно, Ботево, Крумово и Осеново.
На територията на общината около селата Генерал Кантарджиево, Осеново и Кичево, които са в непосредствена близост до морето, се строят ваканционни селища и голфигрища.

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития