Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Дата на публикуване: 16.04.2021 08:34

  1. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство - Текуща страница
  2. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
  3. Справки (устни и писмени) от кадастъра
  4. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития