Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Дата на публикуване: 16.04.2021 08:34

  1. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии - Текуща страница
  2. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития