Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.616
02.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс/обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти(ПНИ) за селищно образувание(СО) „Черноморска панорама” /„Перчемлията”, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4 к, ал. 7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-22/30.06.2020 г. подадено от Петър Белев, относно новообразуван имот...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.3142
26.06.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на селищно образувание(СО) „Черноморска панорама” /„Перчемлията”, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна. Уведомяват се наследниците на Станю Петров Димитров(като собственици на стар имот №302 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, относно новообразуван имот №510.3142 по...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.611
05.06.2020
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти (ПНИ) за селищно образувание (СО) „Черноморска панорама”/„Перчемлията”, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна. Уведомяват се Йорданка Щерева, Станислав Щерев, Николай Андонов и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед №33 от 04.05.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4 к, ал. 7 от ПЗР на...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ -
04.06.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти (ПНИ) за селищно образувание(СО) „Черноморска панорама”/ „Перчемлията”, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.                                 Уведомяват се наследниците на Анещи Йорданов Жеков (като собственици на стар имот №276 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4 к, ал. 7...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.543
21.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                     Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.          Уведомяват се наследниците на Жеко Петров Ганев/като собственици на стар имот № 257 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. №...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.611
23.04.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                     Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.          Уведомяват се наследниците на Андон Щерев Андонов/като собственици на стар имот № 290 по ПКП/, наследниците на Панайот Алексиев Парушев/като собственици на стар имот № 319 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.