Местност „Кум тепе”

Местност „Кум тепе” - №501.1519 и 501.1663
09.11.2017
Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Величка Андонова Ганчева, наследниците на Тодор Иванов Михалев и всички заинтересувани лица, че със заявление с вх.№ УТ 53.4-6/2/27.10.2017 г., подадено от Стоян Тодоров Михалев започва процедура по изменение на плана на новообразуваните имоти на местност „Кум тепе“, КР 501, землище гр.Аксаково, община Аксаково, която ще завърши с издаване заповед на основание §4к, ал.13, т.2, във връзка с §4к, ал.8 от...

Местност „Кум тепе” - №501.1689
26.09.2017
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Кум тепе”, КР 501, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Кръстю Атанасов Кавалджиев и всички заинтересовани лица,, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-120/20.09.2017 г. подадено от Соня Иванова Кавалджиева, относно новообразуван...

Местност „Кум тепе” - №501.1682
12.06.2017
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление с вх.№ УТ 53.4-5/08.06.2017 г., подадено от Зойка Павлова Демирова, започва процедура по изменение на плана на новообразуваните имоти на местност „Кум тепе“, КР 501, землище гр.Аксаково, община Аксаково, която ще завърши с издаване заповед на основание §4к, ал.13, т.2, във връзка с §4к, ал.8 от ПЗР на ЗСПЗЗ в частта за стар имот №42...

Местност „Кум тепе” - №501.1645
17.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Кум тепе”, КР 501, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Атанас Стоянов Кавалджиев и всички заинтересовани лица,, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-27/10.03.2017 г. подадено от Катерина Вълчева Шербечян, относно новообразуван...

Местност „Кум тепе” - №501.2297
17.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Кум тепе”, КР 501, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Атанас Стоянов Кавалджиев и всички заинтересовани лица,, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-26/10.03.2017 г. подадено от Катерина Вълчева Шербечян, относно новообразуван...

Местност „Кум тепе” - №501.1653
17.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Кум тепе”, КР 501, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Атанас Стоянов Кавалджиев и всички заинтересовани лица,, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-28/10.03.2017 г. подадено от Катерина Вълчева Шербечян, относно новообразуван...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.