Местност „Старите лозя”

Местност „Старите лозя” - № 79.450
08.05.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 79, землище с. Слънчево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Димитър Иванов Димитров и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-14/04.05.2018 г. подадено от Ангел Димитров Иванов,...

Местност „Старите лозя” - №500.444
30.04.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Анастас Костов Попов и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-91/28.09.2016 г. подадено от Марина Анастасова Ангелова,...

Местност „Старите лозя” - №500.463
30.04.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Анастас Костов Попов и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-93/28.09.2016 г. подадено от Марина Анастасова Ангелова,...

Местност „Старите лозя” - №500.307
26.02.2018
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Ангел Иванов Ангелов и Николай Ангелов Василев, че е издадена заповед №32/24.01.2018г. на Кмета на община Аксаково, с която на основание §4к, ал.13 от ПЗР на ЗСПЗЗ по заявление с вх.№УТ 53.4-2/25.05.2017г., подадено от Апостол Веселинов Вангелов е изменен плана на новообразуваните имоти на местност „Старите лозя“, КР 500, землище гр.Игнатиево, община Аксаково в частта за имот №500.307 по ПНИ, одобрен...

Местност „Старите лозя” - № 500.302, 500.304, 500.303 и 500.540
18.01.2018
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Иванка Пеева Костадинова, Бойка Атанасова Панайотова, Йорданка Димитрова Стойчева, Анна Гешева Николова, Яни Весков Владов, Иван Янев Янев и Илиян Стоянов Костадинов, че със заявление с вх.№УТ 53.4-25/31.10.2017г., подадено от Ангел Желязков Каракашев започва процедура по изменение на плана на новообразуваните имоти на местност „Старите лозя“, КР 500, землище гр.Игнатиево, община Аксаково, която ще завърши с издаване заповед на основание...

Местност „Старите лозя” - №500.275
05.01.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Иван Христов Стоянов Маджуров и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-166/19.12.2017 г. подадено от Керанка Иванова...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.