Oбщински план за развитие на община Аксаково 2014-2020г.

Общинския план за развитие на община Аксаково може да изтеглите от  тук

Концепцията за пространствено развитие на община Аксаково 2014-2020г. може да изтеглите от  тук

Правила за мониторинг, контрол и оценка изпълнението на стратегически документи и политики в община Аксаково, може да изтеглите от  тук

Предложения, мнения и коментари може да изпратите на следния адрес opr2014-2020@aksakovo.net

Търсене