Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
12.11.2020

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА   

 

 

      Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:       за изменение на действащия план на с.Новаково, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулирани поземлени имоти /УПИ/ XXI-86 и V-83 в кв.12, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищната регулационна линия в съответствие със съществуващата граница между имоти пл.№№ 86 и 83 в частта на УПИ XXI-86, при което се образуват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ XXII-86 и XXIII-83 – отредени за жилищно строителство.

                                          


                                                                      

       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.