Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
12.11.2020

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА   

 

      Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:       за изменение на действащия подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXX-8033, кв.1 по плана на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна, предвиждащ промяна на конкретното отреждане на имота от „за жил. строителство“ в „за  безвредни, производствени и складови дейности“, промяна на устройствената зона от „Жс“ на „Жм“ и прилагане разпоредбите на чл.16 от ЗУТ                                      


                                                                                                          

       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.


Проект за подробен устройствен план

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.