Съобщения екология
Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6
06.11.2020

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Изграждане на модулна бензиностанция с магазин, офиси, складове, хотел“, в поземлен имот 32278.32.35, област Варна, община Аксаково, гр. Игнатиево.

 

 

 

С Възложител : „ОРКИД ЛОДЖИСТИК ЦЕНТЪРС” ЕООД

 

 

С адрес: гр. Варна, ул. Андрей Сахаров, 2, Гранд Мол, ет. 2, административен офис

 

Информацията е достъпна в Информационния център, в сградата на Община Аксаково: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58Б.

Писмени становища, възражения, мнения и др. се приемат в 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на настоящото съобщение.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.