Уведомления Дирекция ОСССК
Обявление
03.11.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

              Съгласно нормативните изисквания на чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози Общински съвет – Аксаково следва да определи минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. В тази връзка, Общинска администрация–Аксаково подготвя докладна записка до Общински съвет – Аксаково за предстоящата сесия, с която се предлага да се определят минималната и максималната цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответните тарифи, валидни за територията на Община Аксаково, както следва:Дневна тарифа за един километър пробег – минимална цена 1.00 лв./км (един лев)

                                                                           максимална цена 2.00лв./км (два лева)


Нощна тарифа за един километър пробег – минимална цена 2.00 лв./км (два лева)

                                                                          максимална цена 3.00 лв./км (три лева)


             Гражданите, които желаят да направят предложения за посочените по-горе цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за дневна и нощна тарифа, валидни за територията на Община Аксаково, могат да направят това в срок до 03.12.2020 г. (вкл.) на гише № 5 в „Център за услуги и информация на граждани” на Община Аксаково.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.