Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
07.10.2020

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА   

 

 

            Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

            Заповед  №ЗД-55/07.10.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатори 44519.40.913, 44519.40.912 и 44591.40.914 по КК на с.Любен Каравелово, общ. Аксаково за изменение на действащите в обхвата на имотите ПУП.


            Заповед  №ЗД-56/07.10.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 37099.10.604 по КК на с.Кичево, общ. Аксаково за установяване на режим на застрояване на имота за зона „Ов”.


            Заповед  №ЗД-57/07.10.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 37099.10.605 по КК на с.Кичево, общ. Аксаково за установяване на режим на застрояване на имота за зона „Ов”.


            Заповед  №ЗД-58/07.10.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ ХІІІ-269, кв.42 по плана на с.Слънчево, общ. Аксаково за определяне линиите на застрояване и установяване на режим на застрояване на имота за зона „Ов”.


            Заповед  №ЗД-59/07.10.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 00182.510.207 по КК на гр.Аксаково, общ.Аксаково, с.о. „Янчова поляна” за установяване на режим на застрояване на имота за зона „Ов”.Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.