Съобщения екология
Обява за инвестиционно предложение
17.09.2020
 
ОБЯВА
За инвестиционно предложение

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № ИП 10-3/11.09.2020 г., уведомление за: „ПУП-ПЗ за жилищно строителство“ в ПИ с идентификатор 54145.2.725, м-ст „Шейтана“, с. Осеново, община Аксаково.

 

С Възложител : „БОРА-РВБ“ ЕООД,

С адрес: гр. Варна, ул. „Радко Димитриев“ №7, ет.4, офис 2

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.