Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
10.09.2020

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА   

 

 

       Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:

                                                     


       план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 67489.127.133 /образуван от ПИ с идентификатори 67489.127.5 и 67489.127.6/ по КК на с.Слънчево, общ.Аксаково, обл.Варна, предвиждащ установяване начин, характер и параметри на застрояване и конкретно отреждане на имота за „производствена, складова, административна, търговска и обслужваща дейност“.                                                                                                                                     

       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.