Уведомления Дирекция ОСССК
Обявление
09.09.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам: Милена Кючукова, Снежана Стоянова–Бъчварова, Радослав Кичуков и Цветелин Кючуков, в качеството им на наследници на Георги Стоянов Кичуков, ползвател с удостоверение за ползване на НИ № 504.738 /по ПКП/, участващ в образуването на новообразуван имот № 504.1065 по ПНИ на местност „Сухата чешма“, с. Кичево, общ. Аксаково, че е извършен оглед на НИ № 504.1065 по ПНИ на местност „Сухата чешма“, с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел изготвяне оценка на направените подобрения.

 

            На основание чл. 34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по-дълъг от 7 дни мога да правят писмени искания и възражения.

 

           

 

 

 

ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.