Съобщения екология
Обява за инвестиционно предложение
20.08.2020
ОБЯВА
За инвестиционно предложение

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под                            № 3200-262/13.08.2020 г., уведомление за: „Разполагане на преместваем обект-колонка и резервоар за подулна станция за дизелово гориво за надземен монтаж“ в ПИ 37246.118.27, урбанизирана територия, с площ 3217 кв.м., НТП „За стопански двор“, с. Климентово, община Аксаково.

 

С Възложител : „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД

С адрес: гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ №12

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.