Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
29.07.2020

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА   

 

 

            Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

 

            Заповед  №ЗД-32/29.07.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-редложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-237 в кв.36 по плана на с.Слънчево, общ.Аксаково, с цел промяна в отреждането на имота за „жилищно строителство и безвредни производствени дейности“.   


            Заповед  №ЗД-33/29.07.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150  от  ЗУТ, включващ  проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 37099.501.1032 по КК на с.Кичево, общ. Аксаково , с.о. „Лозите“ и инвестиционен проект за обект: „Вилна сграда“.                                   


            Заповед  №ЗД-34/29.07.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-редложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ Х-„кметство, поща“ в кв.2 по плана на с.Ген. Кантарджиево, общ.Аксаково, с цел промяна на вътрешно-регулационната граница и отреждане на имота за „общ. обслужване“.     

Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.