Уведомления Дирекция ОСССК
Обявление
29.07.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам лицата: Мария Няголова, Красимира Петрова, Димитър Димитров, Тодор Железов, Тодорка Димитрова, Стоян Иванов, Стефан Парушев, Добрин Парушев, Величка Бойчева, Иван Иванов, Веселина Симеонова, Атанас Янев, Катя Стоянова, Антон Янев, Петя Янева, Кольо Неделчев, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за ПИ с идентификатор 37099.510.3134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, община Аксаково, идентичен с Парцел № 513, кв. 1, находяш се в землището на с. Кичево, община Аксаково, област Варна.

            В кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, община Аксаково имотът е записан на Злати Цветков, Иван Парушев и Съби Събев. Производството е по инициатива на Анастас Стойчев и Славка Стойчева.

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по-дълъг от 7 дни мога да правят писмени искания и възражения.

 

           

 

 

 

ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.