Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.07.2020

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА   

 

 

       Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:


         план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на имоти с идентификатори 14653.210.450, 14653.210.451, 14653.210.452, 14653.210.453 и 14653.210.454 ( стар идентификатор 14653.210.2) по КК на с.Ген.Кантарджиево, общ.Аксаково, обл.Варна, който предвижда делба на имота и установяване начин, характер и параметри на застрояване с конкретно отреждане на имотите „за складова дейност“ и „за техническа инфраструктура“.

 


       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4. 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.