Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.07.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА   
 

 

       Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:


       план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за изменение на действащия план на с.Орешак, общ.Аксаково в частта му относно кв.15, предвиждащо достъп до УПИ XI-321, 322, чрез проектиране на улица между о.т.109 и о.т.110.                                                                                                                               

       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.