Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел „Архитектура"

01.07.2020 09:10

 

С П И С Ъ К
 
на допуснатите кандидати до конкурс
за длъжността Началник отдел „Архитектура"

 

  1. Владимир  Лалов
  2. Силвия  Петрова
  3. Марио  Дойчинов

 

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 08.07.2020 г. от 14.00 ч.  в Залата на  ет. 1 в сградата на Община Аксаково, ул. Г. Петлешев № 58 Б.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

НАДКА СИМЕОНОВА

 


Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития