Съобщения екология
Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6
25.06.2020

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Изграждане на газово стопанство за компресиран природен газ за резервно захранване на завод за полипропиленово фолио“ в ПИ с идентификатор 00182.28.65 по КККР на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.

 

 

с Възложител: ПЛАСТХИМ Т“ АД

 

ул. „Хан Аспарух“ №97, гр. Тервел

 

Информацията е достъпна в Информационния център, в сградата на Община Аксаково: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58 б.

Писмени становища, възражения, мнения и др. се приемат в 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на настоящото съобщение.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.