Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното:

23.06.2020 11:20

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното:

  1. От 01.07.2020г. до 06.07.2020г., в периода от Залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на територии в гр. Аксаково, гр. Игнатиево и с. Слънчево с препарат „Тетразин“ при разходна норма 40мл в 20л вода.

В случай на нужда от антидот (противоотрова) няма специфичен, следва да се потърси лекар.

Третирането се извършва срещу вредители – комари „Имаго”.

 

  1. Подлежащите на третиране площи са, както следва:

- гр. Акасково – 01.07.2020г., резервен ден 02.07.2020г.;

- с. Слънчево – 03.07.2020г., резервен ден 04.07.2020г.;

- гр. Игнатиево – 05.07.2020г., резервен ден 06.05.2020г.

 

  1. Препарата е включен в регистъра за разрешените препарати за борба с комари „Имаго”, от Министерството на здравеопазването, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.
  1. Препаратът е закупен от „Фарма Вет” ООД и се придружава с копие от разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат №1916-1/13.04.2016г.
  2. Отговорно лице за организиране и провеждане на третирането, изпълнение на пръскането:

Огнян Димитров

Тел. за контакт : 0887/ 306 883;

 

  1. Приготвяне на разтворите и зареждането ще се извърши в гаража по местодомуване на техниката.

 

 

  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития