Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
19.06.2020

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА     

 

 

       Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:


 

       за изменение на действащия план на с.Ген.Кантарджиево, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VI-130 и VII-129 в кв.41, състоящо се в промяна на регулацията между тях по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ и поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти пл.№ 129, 130 и пл.№ 127 и 128 в частта на УПИ VI-130 и VII-129, при което се образуват четири нови урегулирани поземлени имота: УПИ XXIX-130 и XXX-129 – отредени за жилищно строителство и УПИ VIII-128 и IX-127.                                          


                                                                                                                                     

       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.