Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
12.06.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА     
 

 

       Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:       за изменението на действащия регулационен план на с.Кичево, общ.Аксаково, обл.Варна за част от кв.51, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии на УПИ
XII-324 в съответствие със съществуващите граници между имоти с идентификатори 37099.505.615 и 37099.505.461 и 37099.505.617 по КК на с.Кичево, при което се образуват три нови урегулирани поземлени имота: УПИ XI-461, XIII-617 и XVII-615 – отреден за жилищно строителство.                                                                                                  

       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.